Farget asfalt

Farget asfalt kan benyttes på mange forskjellige områder. En gjennomfarget asfalt kan gi det visuelle løftet et område behøver, eller som varsel til bilister om delte kjørefelt. En farget asfalt er holdbar og slitesterk.

Binab har utført flere fargede dekker den senere tiden. Vi opplever stor etterspørsel etter et varig tett slitedekke med gode fargenyanser. Dekket er ypperlig til bruk på for eksempel sykkelstier og kjøreflater. Dekket er gjennomfarget slik at det vil holde seg over lang tid i motsetning til forskjellige overflatebehandlinger som finnes på markedet idag.

Vi har fargede løsninger på lager, slik at leveringstiden er kort !

Fakta

Støpeasfalt (STA8 eller STA11)

Oppdraget: Gjennomfarget asfalt til sykkelsti, veglegging eller andre plasser.

Løsningen: Støpeasfalt produsert med blank bindemiddel, tilført ønsket farge. Avstrødd med farget sand.

Resultatet: Farget slitedekke

Kart