Miljø og kvalitet

For oss går kvalitet og miljø hånd i hånd

To ting er spesielt viktige for oss i Binab: Å tilby kvalitetsprodukter som påvirker miljøet minst mulig. Mye av vårt arbeid består i å forene disse faktorene.

Visst er det mulig å redusere utslippene av kulldioksid også når det gjelder støpeasfalt. En av de beste måtene er å senke temperaturen på asfalten – noe vi sørger for å gjøre både under produksjonen og leggingen. Det pågår et kontinuerlig arbeid med kvalitet og miljø i henhold til:

  • Miljøsertifikater ISO 14001 NCC Industry AB
  • Kvalitetsertifikater ISO 9001 NCC Industry AB

Lavere energiforbruk

Det skjer en rekke spennende ting på bærekraftfronten her hos oss. Vi resirkulerer rester av ferskvare (f.eks. støpeasfalt) så den kan brukes i nye prosjekter. Faktisk er produktenes lange levetid et av våre sterkeste miljøargumenter.

De siste årene har vi også deltatt i et innovativt SBUF–prosjekt om innblanding av voks i støpeasfalt. Prosjektet, som er igangsatt av støpeasfaltforeningen i Sverige, undersøker hvordan det er mulig å senke temperaturen på støpeasfalten ved legging gjennom å blande inn voks. Det vil gi et bedre arbeidsmiljø for medarbeiderne samtidig som energiforbruket ved selve oppvarmingen blir lavere.

Miljø og kvalitet

Varige produkter og løsninger favoriserer både mennesker og miljø.