Vår produksjon

Egen produksjon med stolte tradisjoner

Binab har lang tradisjon med produksjon av spesialasfalt som strekker seg langt tilbake i tid. Visste du for eksempel at vi har produsert støpeasfalt på Kjeller helt siden 1972?

La oss presentere våre asfaltfabrikker på Lierskogen, Rådal og Lia i Trondheim.

Ved disse tre asfaltfabrikkene fremstiller vi alle våre støpeasfaltprodukter til for eksempel hus, broer og parkeringshus. Asfaltfabrikkene produserer støpeasfalt i henhold til de kravene og standardene som våre kunder bestiller.

Ikke langt fra asfaltfabrikken på Lier, ligger NCC Roads Sentrallaboratorium, hvor vi utfører løpende produksjonskontroll. Alle transportkokere og leggeutstyr betjenes ved vårt eget verksted, som også ligger i tilknytning til asfaltverket. Råmaterialene får vi fra leverandører som blant annet Nynäs, Nordkalk og Franzefoss.

Vår produksjon

Vil du vite mer om vår produksjon?