Vår produksjon

Egen produksjon med stolte tradisjoner

Binab har lang tradisjon med produksjon av spesialasfalt som strekker seg langt tilbake i tid. 

Ved asfaltfabrikken i Lierskogen, utenfor Drammen, fremstiller vi alle våre støpeasfaltprodukter til for eksempel hus, broer og parkeringshus. Binab produserer støpeasfalt i henhold til de kravene og standardene som våre kunder bestiller.

Ikke langt fra asfaltfabrikken på Lier, ligger NCC Industry sitt sentrallaboratorium, hvor vi utfører løpende produksjonskontroll. Alle transportkokere og leggeutstyr betjenes ved vårt eget verksted, som også ligger i tilknytning til asfaltverket. 

Vår produksjon

Vil du vite mer om vår produksjon?