Et langt bru-liv med vanntett membran

Et langt bru-liv med vanntett membran

Tresfjorbrua blir en 1 290 meter lang bro over Tresfjorden i Vestnes kommune i Møre og Romsdal, når den åpnes i november 2015. Den nye broen sikrer en rassikker vei og bedre fremkommelighet, miljøforhold og trafikksikkerhet på strekningen. I tillegg vil den resultere i raskere transport på hovedvegnettet mellom Østlandet og Sunnmøre.

Binab har utført fuktisolering av brudekket i betong. Membranen Topeka 4S legges ut flytende, før det deretter legges asfalt oppe på membranen. En solid og riktig lagt membran bidrar til at de veifarende i mange år kan sikres en trygg ferd over Tresfjorden. Membranen sikrer bruen lang levetid og forutsigbare driftskostnader.

Utførelse periode

Mars – augusti 2016

Kontaktperson


Thorn Kvam

Områdesjef, Binab Norge

92856436

thor.kvam@binab.no


Fakta

Fuktisolering av E 136 Tresfjordbrua 1 290 meter Krevende værforhold

Oppdraget: Fuktisolering på brudekke.

Løsningen: Blastring av betongoverflate for vedheft, påføring av Neolastic primer, utlegging av Topeka 4 S og tilslutning mot rekkverksstolper og føringskant.

Resultatet: Vanntett membran på brudekke.

Kart