Binab Topeka 4S

Brokonstruksjoner blir utsatt for påkjenninger fra klima og trafikk

Brokonstruksjoner blir utsatt for store påkjenninger fra klima og trafikk. Aggresiv atmosfære, salt og fuktighet utgjør stor fare for betong, spesielt når disse stoffene blir liggende innestengt.

Brokonstruksjonene er utsatt for bevegelser både fra temperatur og trafikkpåkjenning, og skadelig fuktighet kan finne vei gjennom de minste sprekker.

Det er derfor av stor betydning at belegningene på broer tåler bevegelser uten å sprekke eller miste vedheft til underlaget.

Topeka 4S er en mastiksmasse som er vanntett og tåler ekstreme påkjenninger i form av bevegelse og slitasje.

Topeka 4S produseres ved CE-godkjente asfaltfabrikker i Bergen og Drammen. Det kan også produseres prefabrikt produkt, som kan oppvarmes ved anleggsplass.

STANDARD OPPBYGGING BELEGNING

Binab brodekkesystem kan settes sammen av forskjellige materialer, alt etter hvilke krav som settes. Figur over viser den mest benyttede sammensetningen. Krav til fuktisolasjon og slitestyrke er avgjørende for valg av oppbygging.

1) Klebing med Neolastic ca. 0,5 kg/m2 påført i ett lag, etter forbehandling med blastring.

2) Fuktisolasjon ca. 12 mm med Topeka 4S.

3) Slitelag av asfalt ca. 40 mm eller bedre. Støpeasfalt er et bedre alternativ hvor man kan gå ned noe på tykkelsen grunnet slitestyrke.

Korte fakta

Type materiale:

Termoplastiskmateriale sammensatt av bitumen og steinmaterialer. Bruksferdig er Topeka 4S homogen, vanntett og stabil.

Bruksområde:

For brokonstruksjoner eller tilsvarende med konstant eller temporært vannsøl og saltpå kjenninger.

Tykkelse vekt:

Ca. 12 mm / Ca. 35 kg/m2

Hardhet, fasthet:

Stempelinntrykk (DIN 1966) 27 mm ved 45–300 sek

Farge:

Svart, mørk

Kjemikaliemotstand:

Tåler konstant vannsøl og salting

Flammepunkt:

< 250 grader

Rengjøring:

Feiing / spyling

Brukstid etter utelegging:

2–5 timer avhengig av omgivelses- temperatur

Temperatur ved utlegging:

180–200 grader

Produktbegrensninger:

Ved høy temperatur eller stort kontakttrykk vil deformasjoner / inntrykk kunne oppstå. Større mengder dieselsøl må unngås.

Reparasjoner:

Repareres med tilførsel av ny masse eller lokal oppvarming av eksisterende masse.

Gjenbruk:

Gammel Topeka 4S gjenbrukes i ordinær asfalt- produksjon.

Relaterte produkter

Støpeasfalt

Regn, snø og salt har en tendens til å forårsake salt- og fuktskader som kan bli kostbare å reparere. Ved å bruke et effektivt overflatebelegg unngår du problemet.

Les mer

Strongfalt

Strongfalt® er et belegg som kombinerer de beste egenskapene fra asfalt og betong – nemlig asfaltens elastisitet og jevnhet og betongens bestandighet og bæreevne. Strongfalt® tar mindre enn halve tiden å legge, sammenlignet med betong. Belegget kan dessuten tas i bruk allerede etter ett døgn.

Les mer

Binab Reparasjonsmasse

Har det oppstått mindre sprekker på en bro eller en vei? Da kan Binabs kombinerte fuge- og sparkelmasse være løsningen.

Les mer