Nyheter

Nytt toppdekke på parkeringshus

Binab la sommeren 2016 nytt toppdekke på parkeringshuset på Flesland lufthavn. Oppdraget innebar også riving av 7 500 m2 eksisterende dekke.

Under arbeidet med oppbygging av nytt dekke med støpeasfalt ble alle asfaltmasser heist opp med kran. På den måten ble arbeidet utført uten hinder for resten av parkeringshuset og med god sikkerhet for egne ansatte. I tillegg til leggingen av det nye dekket, har Binab også stått for oppmerkingen av P-plasser.

Kunde for oppdraget: HENT

BINAB på Flesland

Vil du vite mer? Kontakt oss direkte!