Binab Topeka 4S

Brokonstruksjoner blir utsatt for påkjenner fra klima og trafikk

Aggresiv atmosfære, salt og fuktighet utgjør stor fare for betong – som stålkonstruksjoner, spesielt når disse stoffene blir liggende innestengt. Brokonstruksjonene er utsatt for bevegelser både fra temperatur og trafikkpåkjenning, og skadelig fuktighet kan finne vei gjennom de minste sprekker.

Det er derfor av stor betydning at belegningene på broer tåler bevegelser uten å sprekke eller miste vedheft til underlaget.

Topeka 4S er en mastiksmasse som er vanntett og tåler ekstreme påkjenner i form av bevegelse og slitasje.

Topeka 4S produseres ved CE-godkjente asfaltfabrikker i Trondheim, Bergen og Drammen. Det kan også produseres prefabrikt produkt, som kan oppvarmes ved anleggsplass.

Referanse projekt:

Drammensbrua, Nesbrua, Løsmassetunnel Møllenberg, Lavik ferjekai og Tangtunnelen.

Korte fakta

Fysisk tilstand

Fast ved omgivelsestemperatur

Form

Flytende ved normal arbeidstemperatur

Farge

svart, mørk

Lukt

Karakteristisk

Flammepunkt

>250 °C

Selvantenningstemperatur

Som bitumen

Arbeidstemperatur

180-200 °C

Standardforpakning

Hentes fra asfaltverk i transportkoker. Minste mengde – 500 kg

Relaterte produkter

Støpeasfalt

Regn, snø og salt har en tendens til å forårsake salt- og fuktskader som kan bli kostbare å reparere. Ved å bruke et effektivt overflatebelegg unngår du problemet.

Les mer

Strongfalt

Strongfalt® er et belegg som kombinerer de beste egenskapene fra asfalt og betong – nemlig asfaltens elastisitet og jevnhet og betongens bestandighet og bæreevne. Strongfalt® tar mindre enn halve tiden å legge, sammenlignet med betong. Belegget kan dessuten tas i bruk allerede etter ett døgn.

Les mer

Binab Reparasjonsmasse

Har det oppstått mindre sprekker på en bro eller en vei? Da kan Binabs kombinerte fuge- og sparkelmasse være løsningen.

Les mer