Strongphalt

Hardt og fleksibelt oljeresistent belegg

Strongphalt er et belegg som kombinerer de beste egenskapene fra asfalt og betong – nemlig asfaltens elastisitet og jevnhet og betongens bestandighet og bæreevne. Strongphalt tar mindre enn halve tiden å legge, sammenlignet med betong. Belegget kan dessuten tas i bruk allerede etter ett døgn.

Fordi Strongphalt er slitesterkt, stabilt, skjøtefritt og oljeresistent, og kan brukes så vel innendørs som utendørs, egner den seg spesielt godtfor overflater med høye krav til bæreevne. Eksempler på bruksområder er flyplasser, lastekaier, lasteterminaler, varehuslagre, bussterminaler, lagersentraler m.m.

Tester med det nordiske utstyret ”vejsliter’n” simulerer trafikkslitasje med piggdekk. Disse testene viser at slitasjemotstanden for Strongphalt er like bra eller bedre enn for den beste veibetongen. Mengden bortslitt materiale er for asfaltbetong 2,5 ganger høyere enn for Strongphalt.

Tekniske data

Friksjon (BS 812:1989)

Lik som med asfalt med samme steinmateriale, da 50 SRT

Elastisitetsmodul

Dimensjoneringsverdien for E-modulen kan settes til 8000 MPa ved 20 C

Trykkstyrke (BS 1881)

8–12 Mpa etter 28 døgn

Bæreevne

Typisk statisk belastning på en Strongphalt®-overflate 8–10 MPa

Frost/tinings-bestandighet

Ved tester i henhold til SS137244 har Strongphalt® svært god frostbestandighet

Permeabilitet

Vanntetthet testet i henhold til DIN 1048 ga en vanninntrenging på 1 mm i Strongphalt®, mens verdi for K40-betong er ca. 20 mm. Strongphalt® har vist at det er vanntett selv ved forsøk utført i henhold til DIN 18130

Kjemisk resistens

God resistens mot mineraloljeprodukter, svake syrekonsentrasjoner og salt

Antistatiske egenskaperi

Henhold til DIN 51953, 106 Ohm

Relaterte produkter

Topeka 4S

Brokonstruksjoner blir utsatt for store påkjenninger fra klima og trafikk. Aggresiv atmosfære, salt og fuktighet utgjør stor fare for betong, spesielt når disse sto ene blir liggende innestengt.

Les mer

Støpeasfalt

Regn, snø og salt har en tendens til å forårsake salt- og fuktskader som kan bli kostbare å reparere. Ved å bruke et effektivt overflatebelegg unngår du problemet.

Les mer

Binab Reparasjonsmasse

Har det oppstått mindre sprekker på en bro eller en vei? Da kan Binabs kombinerte fuge- og sparkelmasse være løsningen.

Les mer