Binab støpeasfalt

Overlegen beskyttelse av underliggende konstruksjoner

Parkeringsdekker og andre konstruksjoner av betong blir utsatt for påkjenninger fra klima og trafikk. Aggresiv atmosfære, salt og fuktighet utgjør stor fare for betong – som stålkonstruksjoner, spesielt når disse stoffene blir liggende innestengt.

Parkeringskonstruksjonene er utsatt for bevegelser både fra temperatur og trafikkpåkjenning, og skadelig fuktighet kan finne vei igjennom de minste sprekker.

Det er derfor av stor betydning at belegningene på parkeringskonstruksjoner tåler bevegelser uten å sprekke eller miste vedheft til underlaget. Støpeasfalt er en mastiksmasse som er vanntett og tåler ekstreme påkjenninger i form av bevegelse og slitasje.

Støpeasfalt produseres ved CE-godkjente asfaltfabrikker i Bergen og Drammen. Det kan også produseres prefabrikt produkt, som kan oppvarmes ved anleggsplass.

GENERELL OPPBYGGING BELEGNING

Støpeasfalt benyttes i første rekke i parkeringshus eller på andre konstruksjoner hvor kombinasjonen vann-tetthet og slitestyrke er spesielt viktig. Støpeasfalt er støvfritt, fleksibelt og sklisikkert.

Det er lyddempende og krever minimalt med vedlikehold. Støpeasfalt passer utmerket til bruk som membran på fortau i bygater, spesielt i gater hvor bygninger har kjeller under bakken. Det er Støpeasfaltens spesielle sammensetning som gjør dekket ekstremt slitesterkt. Det vanntette dekket reduserer også oksidering (nedbryting) av bindemiddelet og gir asfalten lang levetid (opptil 30 år).

Ved eventuelle skader i Støpeasfalt og påfølgende lekkasjer er støpeasfalt enkelt å feilsøke på, da man har membran i topp av dekke, og lekkasjer kan påvises visuelt.

Korte fakta

Type Materiale:

Termoplastiskmateriale sammensatt av bitumen og steinmaterialer. Bruksferdig er Støpeasfalt homogen, vanntett og stabil.

Bruksområde:

For brokonstruksjoner eller tilsvarende med konstant eller temporært vannsøl og saltpå kjenninger.

Tykkelse vekt:

Ca. 25 mm/Ca. 70 kg/m2

Hardhet, fasthet

Stempelinntrykk (DIN 1966) 27mm ved 45–300 sek

Farge:

Svart, mørk

Kjemikaliemotstand:

>165 °C

Selvantenningstemperatur

Tåler konstant vannsøl og salting

Brannmotstand:

Minimum klasse BFL ihht NS-EN 13501-1

Rengjøring:

Feiing/spyling

Brukstid etter utelegging:

2–5 timer avhengig av omgivelsestemperatur

Temperatur ved utlegging:

180–200 grader

Produktbegrensninger:

Ved høy temperatur eller stort kontakttrykk vil deformasjoner / inntrykk kunne oppstå. Større mengder dieselsøl må unngås.

Reparasjoner:

Repareres med tilførsel av ny masse eller lokal oppvarming av eksisterende masse.

Gjenbruk:

Gammel Støpeasfalt gjenbrukes i ordinær asfaltproduksjon.

Relaterte produkter

Topeka 4S

Brokonstruksjoner blir utsatt for store påkjenninger fra klima og trafikk. Aggresiv atmosfære, salt og fuktighet utgjør stor fare for betong, spesielt når disse sto ene blir liggende innestengt.

Les mer

Strongfalt

Strongfalt® er et belegg som kombinerer de beste egenskapene fra asfalt og betong – nemlig asfaltens elastisitet og jevnhet og betongens bestandighet og bæreevne. Strongfalt® tar mindre enn halve tiden å legge, sammenlignet med betong. Belegget kan dessuten tas i bruk allerede etter ett døgn.

Les mer

Binab Reparasjonsmasse

Har det oppstått mindre sprekker på en bro eller en vei? Da kan Binabs kombinerte fuge- og sparkelmasse være løsningen.

Les mer